Uczniowie klasy czwartej wybierali się na wycieczkę każdy uczeń wpłacił 400 zł.ogólny koszt wycieczki był o 170 zł większy niż zebrana kwota przez uczniów.gdyby wszyscy dopłacili po 8zł,to pozostałoby w klasie klasy 30zł jaki byłby koszt całkowity wycieczki,ilu uczniów było w klasie

2

Odpowiedzi

2009-09-30T13:04:16+02:00
Uczniowie klasy czwartej wybierali się na wycieczkę każdy uczeń wpłacił 400 zł.ogólny koszt wycieczki był o 170 zł większy niż zebrana kwota przez uczniów.gdyby wszyscy dopłacili po 8zł,to pozostałoby w klasie klasy 30zł jaki byłby koszt całkowity wycieczki,ilu uczniów było w klasie

x-liczba uczniów
400x-zebrana kwota
400x+170-koszt wycieczki
408x=400x+170+30
8x=200
x=25 uczniów
400*25+170=10 000 +170= 10170 zł- koszt wycieczki
2009-09-30T13:17:26+02:00
X - liczba uczniów
y - koszt wycieczki

y - 170 = 400x
y + 30 = 408x

y - 400x = 170
y - 408x = -30

y - 400x = 170
-y +408x = 30

8x = 200
x = 25 (uczniów)

y - 170 = 400×25
y - 170 = 10000
y = 10170 (zl)