Rozłóż na czynniki wielomiany, stosując wzory skróconego mnożenia:
a) W(x)=( x²- 8x +16)- (4x²+ 4x+1)
b) W(x)= (9x²-6x+1) - ( 4x² + 20x+ 25)
c)W(x)= x³- 3x²+3x-1
d) W(x)= 8x³- 36x²+ 54x- 27
e) W(x)= 1+ 6x+ 12x²+ 8x³
f) W(x)= 8x³+ 1
g) W(x)= 125x³ - 8

Pilne!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T14:50:29+01:00
A) W(x)=( x²- 8x +16)- (4x²+ 4x+1)
W(x)=(x-4)²-(2x+1)²

b) W(x)= (9x²-6x+1) - ( 4x² + 20x+ 25)
W(x)=(3x-1)²-(2x+5)²

c)W(x)= x³- 3x²+3x-1
W(x)=(x-1)³

d) W(x)= 8x³- 36x²+ 54x- 27
W(x)=(2x-3)³

e) W(x)= 1+ 6x+ 12x²+ 8x³
W(x)=(1+2x)³

f) W(x)= 8x³+ 1
W(x)=(2x+1)(4x²-2x+1)

g) W(x)= 125x³ - 8
W(x)=(5x-2)(25x²+10x+4)

mam nadzieję, że o to chodziło :)
4 3 4
2010-01-20T14:55:22+01:00
A.(x-4)2-(2x+1)2
b.(3x-1)2-(2x+5)2
c.(x-1)3
d.(2x-3)
e.(1+2x)3
f.(2x+1)(4x2-2x+1)
g.(5x-2)(25x2+10x+4)
15 4 15