W sklepie odzieżowym obniżono ceny marynarek o 10%, a spodni o 5%. Pan Andrzej kupił marynarkę i spodnie przed obniżka i zapłacił 440 zł. Pan Bogdan kupił taki sam komplet po obniżce i zapłacił o 34 zł mniej. Ile teraz kosztuje marynarka, a ile spodnie.

2

Odpowiedzi

2010-01-20T14:38:02+01:00
X-cena marynarki przed zmianą cen
y-cena spodni przed zmianą cen

x=+y=440→x=440-y
0,9x+0,95y=440-34

0,9(440-y)+0,95y=406
396-0,9y+0,95y=406
0,05y=406-396
0,05y=10
y=10:0,05
y=200zł

x=440-y=440-200=240

0,9x=0,9×240=216zł

0,95y=0,95×200=190zł
odp. marynarka kosztuje teraz 216 zł a spodnie 190zł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T14:50:24+01:00
X-marynarka
y- spodnie

{x+y=440 /×(-0,9)
{0,9x+0,95y=406
{-0,9x-0,9y=-396
{0,9x+0,95y=406
0,05y=10 /:0,05
y=200

0,9x+0,95y=406
0,9x=406-0,95y
0,9x=406-190
0,9x=216 /: 0,9
x=240

200zł × 95%=190 zł
240zł × 90%= 216zł

190zł+216zł=406zł

Odp. Marynarka kosztuje 216 zł a spodnie 190 zł.