Podane niżej reakcje syntezy zapisz w postaci wzorów i symboli :
a) wapń + tlen---> tlenek wapnia
b) sód + tlen---> tlenek sodu
c) żelazo + tlen ---> tlenek żelaza
d) azot + tlen ---> tlenek azotu
e) siarka + tlen ---> tlenek siarki
f) tlen +chlor ---> tlenek chloru.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-11-25T03:19:34+01:00