Do reakcji 100cm³ mieszaniny wodoru i tlenu oprocz otrzymanego produktu reakcji pozostało jeszcze 16 cm³ tlenu. Calość pomiaru prowadzono w warunkach izobaryczno izotermicznych. Oblicz sklad procentowy mieszaniny wyjsciowej w procentach obietosciowych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T14:57:29+01:00
Witaj

100cm3-16cm3=84cm3 jest stechiometryczną obj. H2 iO2 w stosunku obj. równym 2 : 1 czyli również 2/3 : 1/3. To oznacza, że obj.H2=2/3*84cm3=56cm3, a obj.O2=1/3*84cm3=28cm3, która po dodaniu niezużytych 16cm3 O2 wyniesie 44cm3.
%obj.H2=56cm3*100%/100cm3=56%
%obj.O2=44cm3*100%/100cm3=44%

Pozdrawiam
czarnadziura
17 3 17