Odpowiedzi

2010-01-20T14:54:40+01:00
Jest ich nieskończenie wiele
ale mogę napisać wzory ogólne i parę przykładów ;)

a)CxH2x+2
CH₄
C₂H₆
C₃H₈

b)CxH2x
C₂H₄
C₃H₆
C₄H₈

c)CxH2x-2

C₂H₂
C₃H₄
C₄H₆

Mam nadzieję, że pomogłem ;)
1 5 1
2010-01-20T15:00:22+01:00
Alkany :
CnH2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).

Alkeny:
CnH2n.

Alkiny:
CnH2n-2.


Szereg homologiczny alkanów wygląda następująco:
C2H4 metan
C2H6 etan
C3H8 propan
C4H10 butan
C5H12 pentan
C6H14 heksan
C7H16 heptan
C8H18 oktan
C9H20 nonan
C10H22 dekan


Podobnie jak alkany, węglowodory nienasycone także tworzą szereg homologiczny:
CH4 eten
C3H6 propen
C4H8 buten
C5H10 penten
C6H12 heksen
C7H14 hepten
C8H16 okten
C9H18 nonen
C10H20 deken

Alkiny także tworzą szereg homologiczny:

C2H2 etyn
C3H4 propyn
C4H6 butyn
C5H8 pentyn
C6H10 heksyn
C7H12 heptyn
C8H14 oktyn
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T15:02:02+01:00
ALKAN
metan CH4
etan C2H6
propan C3H8
butan C4H10
pentan C5H12
heksan C6H14
heptan C7H16
oktan C8H18
nonan C9H20
dekan C10H22


ALKEN

eten C2H4
propen C3H6
buten C4H8
penten C5H10
heksen C6H12
hepten C7H14
okten C8H16
nonen C9H18
deken C10H20

ALKINY
etyn C2H2
propyn C3H4
butyn C4H6
pentyn C5H8
heksyn C6H10
heptyn C7H12
oktyn C8H14
nonyn C9H16
dekyn C10H18

2 5 2