Odpowiedzi

2010-01-20T15:34:14+01:00
Protect Nature can be as follows:
1) Do not throw garbage on the lawn just to the trash.
2) Collate waste.
3) Do not use deodorant, because it destroys the Earth's atmosphere.
4) It breaks branches from trees.
5) Do not get away from the land of flowers.
6) No clearing of forests.
7) Do not walk on the grass just on the pavement.
8) Do not kill animals.
9) Do not destroy homes for animals.
10) supplementary feed animals in winter.
...Po polsku...
Chronić przyrodę można w następujący sposób:
1) Nie wyrzucaj śmieci na trawnik tylko do kosza.
2) Segreguj odpady.
3) Nie używaj dezodorantów ,ponieważ niszczą atmosferę ziemską.
4) Nie urywaj gałęzi z drzew.
5) Nie wyrywaj kwiatów z ziemi.
6) Nie wycinaj lasów.
7) Nie chodź po trawie tylko po chodniku.
8) Nie zabijaj zwierząt.
9) Nie niszcz domów dla zwierząt.
10) Dokarmiaj zwierzęta w zimę.
Uważam że może tak być pzdr...;***
1 5 1