Odpowiedzi

2010-01-20T15:01:38+01:00
Jezus uczy nas, byśmy modlitwy nie zaczynali od samych siebie, ale od Ojca, abyśmy nie mieli przede wszystkim na uwadze własnych interesów i potrzeb, lecz sprawy Jego królestwa. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa Jezusa, która podobnie jak całe Jego życie była skupione na Bogu, na pełnieniu woli Ojca. Jezus przyszedł po to, aby pełnić wolę Ojca. Pragnie wprowadzić nas w to doświadczenie ukochania ponad wszystko Ojca i oddania Mu należnej czci. Jezus na pierwszym miejscu stawia przed nami Ojca i Jego sprawy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie… Ojciec powinien być na pierwszym i najważniejszym miejscu.
2 5 2
2010-01-20T16:56:35+01:00
Jezus w sprawach ojca- Pan Jezus wykonywał różne cuda, (wymień)
Przyjęcie Jezusa jako Mesjasza- Nie wszyscy uznawali go za Mesjasza, miał uczniów i wrogów.
2 1 2