Zad . 1
Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników.
a).{2x-3y=7
3x-5y=11
b).{5p-2r=21
3p+5r=-6
c).{2x-3y=10
5x+5y=0
d).{5v₁+4v₂=4
7v₁+5v₂=6
e).{4x+5y=12,3
3x-2y=-4
f).{3x+0,2y=35
2,5x-5y=5

zad 2 .
Rozwiąrz podane okłady równań metodą podstawienia oraz metodą przeciwnych współczynników . Rostrzygnji za każdym razem która metoda jest wygodniejsza..

a) .{2X+3y=0,5
3x+y=-1
b).
{2x+y=14
8x+1/2y =35
c).
{3x+4y=2
5x+7y=1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:54:29+01:00
Zad.1
a){2x-3y=7/ razy 3
3x-5y=11/ razy -2

{6x-9y= 21
-6x-10= -22
6x-9y-6x-10=21-22
-9y= 21-22+10
-9y= 9/podzielić na -9
y= -1

6x-9= 21
6x= 21+9
6x= 30/ podzielić na 6
x= 5

{x=5
y=-1
B){5p-2r=21/razy 3
3p+5r=-6/ razy -5
{15p-6r= 21
-15p+30= -105
15p-6r-15p+30= 21-105
-6r= 21-105-30
-6 r=-114/ podzielić na -6
r= 19
15p-114= 21
15p= 21=114
15p= 135/ podzielić na 15
p= 9
{p=9
r= 19
C){2x-3y=10/ razy 5
5x+5y=0/ razy - 2
{10x-15y=50
-10x-10y= 0
10x-15y-10x-10y=50
-25y= 50 / podzielić na -25
y= - 2
5x-10= 0
-5x=10/ -5
x= -2
{x= -2
y= -2
D)tu będę pisać bez tych małych jedynek więc uważaj przy przypisywaniu ":) a za v2 podstawię sobię x póżniej zmienisz
{5v₁+4v₂=4/ razy 7
7v₁+5v₂=6/ razy - 5
{ 35v+ 28x= 28
-35v-25x= -30
35v+28x-35v-25x= 28-30
3x= -2/ podzielić na 3
x= -2/3
5v-8/3= 4
5v= 4+8/3
5v= 20/3 / podzielić na 5
v= 4/3
{v= 4/3
x=-2/3 tego przykładu nie jestem pewna ")

e){4x+5y=12,3/ razy 3
3x-2y=-4/ razy -4
{12x+15y=36,9
-12x+ 8y= 16
12x+15y-12x+8y=36,9+ 16
23 y= 52,9 / razy 10
230y= 529/ podzielić na 230
y=2,3
-12x+ 18,4= 16
-12x= 16- 18, 4
-12x=- 2,4/ razy 10
-120x= 24/ podzielić na -120
x= - 0,5
{x= -0,5
y= 2.3
F){3x+0,2y=35/ razy 10
2,5x-5y=5/ razy 10
{30x+ 20y= 350/ razy 5
25x- 50y= 50/ razy -2
{-150x-100y= -1750
50x+ 100y= -100
-150x-100y+50x+100y= -1750-100
-100y=- 1850/ podzielic na -100
y= 18,5
25x- 925= 50
25x= 50+ 925
25x= 975/ podzielić na 25
x= 39
{x= 39
y= 18,5

Zad 2.
nie pamiętam podstawiania ale robisz taką samą metoda co w 1.
Jesli sa jakies błędy to sorry
1 2 1