Odpowiedzi

2010-01-20T15:23:51+01:00
Bungee jumping is jumping from a high place on a long, flexible line usually made of rubber with about a thousand fibers.

The first were the original inhabitants skoczkami Pentecost Island (New Hebrides) in the Pacific. Young men jumped from bamboo towers, protected lianami tied to the ankles, to prove his masculinity and, according to belief, to ensure fertility tribe.

In April 1979 was made in the UK jumping from a bridge Clifton Suspension Bridge in Bristol. This event is considered the beginning of bungee jumping, because it was the first stroke put off the island Pentecost.
Dream jumping

Jumping from a building. The rope is stretched between two buildings. At the beginning of free-fall, the earth moves in slide, so you can safely destroy the speed and reach down.
Firing

Amateur experience "fired" is the height of several meters by a device such as a sling: stretched between two towers are two of the rope. They are a combination of rubber bungee ropes tighten and normal-tension system. We only need to plug the harness and release wyczep.
Bungee-run

In a special corridor must stretch bungee rope to its limits. Inflatable helmet corridor and provide safe termination of fun.
Equipment

Rubber Bungee is made of several hundreds of thin latex rubber bands. There are three rubber thickness: thin for weight jumper from 40 to 65 kg, an average of 65-90 kg, fat from 90 to 120 kg. You can jump to several people at once. There are four types of harnesses: tape wrapped around the ankles, the body, the hips, a special harness on the ankle. Jumping with the use of a harness on his legs must be assumed buoyancy harness the hip or body. Accidents are usually caused by improper use of the thickness of rubber to the weight jumper.

I highly recommend the sport, extreme, because it is effective, because the leap from the bungee is an unforgettable adventure in life.
...Po polsku...
Bungee jumping to skakanie z dużej wysokości na długiej, elastycznej linie wykonanej zwykle z około tysiąca gumowych włókien.

Pierwszymi skoczkami byli rdzenni mieszkańcy wysp Pentecost (Nowe Hebrydy) na Pacyfiku. Młodzi mężczyźni skakali z bambusowych wież, zabezpieczeni lianami przywiązanymi do kostek, żeby udowodnić swoją męskość oraz, według wierzeń, zapewnić plemieniu urodzaj.

W kwietniu 1979 roku wykonano skoki w Wielkiej Brytanii z mostu Clifton Suspension Bridge w Bristolu. Wydarzenie to uznaje się za początek bungee jumpingu, gdyż był to pierwszy skok oddany poza wyspą Pentecost.
Dream jumping

Skoki z wieżowca. Lina rozpięta jest pomiędzy dwoma budynkami. Na początku swobodne spadanie, nad ziemią przechodzi w ślizg, dzięki czemu można wytracić prędkość i bezpiecznie dotrzeć na dół.
Wystrzeliwanie

Amator wrażeń "wystrzeliwany" jest na wysokość kilkudziesięciu metrów za pomocą urządzenia w rodzaju procy: pomiędzy dwoma wieżami rozpięte są dwie liny. Są one połączeniem gum bungee i normalnych lin napinanych systemem naciągu. Trzeba tylko wpiąć się do uprzęży i zwolnić wyczep.
Bungee-run

W specjalnym korytarzu trzeba naciągnąć linę bungee do granic swoich możliwości. Nadmuchiwany korytarz i kask zapewniają bezpieczne zakończenie zabawy.
Sprzęt

Guma bungee zbudowana jest z wielu setek cienkich lateksowych gumek. Stosuje się trzy grubości gum: cienka dla wagi skoczka od 40 do 65 kg, średnia od 65-90 kg, gruba od 90 do 120 kg. Można skakać w kilka osób naraz. Są cztery rodzaje uprzęży: taśma owijana wokół kostek, na korpus, na biodra, specjalna uprząż na kostki. Skacząc z zastosowaniem uprzęży na nogach należy założyć uprząż asekuracyjną na biodra lub korpus. Wypadki przeważnie spowodowane są nieodpowiednim zastosowaniem grubości gumy do wagi skoczka.

Bardzo polecam ten sport ekstremalny, ponieważ jest efektywny, bo skok z bungee jest niezapomnianą przygodą w życiu.

uważam że tak może być pzdr...;***