Dokończ równania reakcji lub zaznacz że reakcja nie zachodzi,podkreślając procesy które mają miejsce dopiero po ogrzaniu.z podanych równań wybierz równania syntezy,analizy i wymiany:
Na2CO3-
H2O+SO2-
Na+H2O-
SO2+SO3-
CaO+H3PO4-
P4+O2-
Al(OH)3-
Na2SiO3+HCl-

2

Odpowiedzi

2011-08-25T11:10:51+02:00

Na_2CO_3--^t^e^m^p-->Na_2O+CO_2

typ reakcji: analiza(rozkład)

 

H_2O+SO_2-->H_2SO_3

typ reakcji: synteza

 

2Na+2H_2O-->2NaOH+H_2

typ reakcji: wymiana pojedyncza

 

SO_2+SO_2-->reakcja\ nie\ zachodzi

 

3CaO+2H_3PO_4-->Ca_3(PO_4)_2+3H_2O

typ reakcji: wymiana podwójna

 

P_4+5O_2-->P_4O_1_0

typ reakcji: synteza

 

2Al(OH)_3--^t^e^m^p-->Al_2O_3+3H_2O

typ reakcji: analiza(rozkład)

 

Na_2SiO_3+2HCl-->2NaCl+H_2SiO_3\forall

typ reakcji: wymiana podwójna

2011-08-25T11:16:47+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Na2CO3---T--->Na2O +CO2 ...........reakcja analizy
H2O + SO2---->H2SO3.................reakcja syntezy
2Na + 2H2O---->2NaOH + H2..........reakcja wymiany
SO2 + SO3----->nie zajdzie
3CaO + 2H3PO4---->Ca3(PO4)2 + 3H2O....reakcja wymiany
P4 + 5O2---->P4O10........................reakcja syntezy
2Al(OH)3---T--->Al2O3 + 3H2O...........reakcja analizy
Na2SiO3 + 2HCl---->2NaCl + H2SiO3.......reakcja wymiany