1.Wykonaj działanie
a)⅖+0,3+(0,8-½)=
b)0,9:⅕+⅓-⅗=
c)(1:0,3-2⅓)-⅚=
d)2¹/₇*1,6*2⅓=
e)2⁶/₁₁:⁷/₁₁:3,4=
f)6⅔*(0,25+⅕)=
g)1⁵/₉:1⅓*0,75=
h)3⅓-⅓*0,6=
i)3⁴/₉-1⅔*1,8=
j)4,5*5⁵/₉+6,4*⅜=
2.Oblicz pamiętając o poprawnej kolejności wykonywania działań
a)⅓+⅜*2⅔=
b)4¹/₄+3½-(-4³/₂₅)=
c)(-2⅖):(-10)+2*(¾)=
d)5½+3¼-¼+3⅖*(-¹/₁₇)=
e)(-3¾):(-20)*(-2¼)=
f)0,3-[(-¼)*6+(-⅖)*¹⁵/₄]*[-1-(-½)*(-¼)]+2½=
g)-[¼*(-4)-(-⅖)*5]:[(-³/₁₆)*(-²/₉)-(-⅙)]+(-½)*(-2)*(-⅖)=
plis chociaż jedno zadanie ale nie same wyniki ;]

1

Odpowiedzi

2010-01-20T15:47:36+01:00
A)⅖+0,3+(0,8-½)=2/5+3/10+(0,8-0,5)=4/10+3/10+3/10=10/10=1
b) 0,9:⅕+⅓-⅗=9/10×5/1+1/3-3/5=9/2+1/3-3/5=27/6+2/6-
3/5=29/6-3/5=145/30-18/30=127/30=4 7/30
c)(1:0,3-2⅓)-⅚=(3 1/3 - 2 1/3)-5/6=1 -5/6=6/6-5/6=1/6
d)2¹/₇*1,6*2⅓=15/7×16/10×7/3=16/2=8
e)2⁶/₁₁:⁷/₁₁:3,4=28/11:7/11:34/10=28/11×11/7×10/34=140/119=
=1 21/119
f)6⅔*(0,25+⅕)=6⅔×(1/4+1/5)=6⅔×(5/20+4/20)=6 ⅔×9/20=
=20/3×9/20=3
g)1⁵/₉:1⅓*0,75=14/9:4/3×3/4=14/9=1 5/9
h)3⅓-⅓*0,6=3⅓ -⅓ × 6/10= 3⅓ -2/10=10/3-2/10=100/30-6/30=
=94/30= 3 4/30= 3 2/15
i)3⁴/₉-1⅔*1,8=3 4/9-5/3×18/10=3 4/9-3=4/9
j)4,5*5⁵/₉+6,4*⅜=45/10×50/9+64/10×3/8=25+24/10=25+2,4=27,4