1)Oblicz gęstość substancji z której wykonano sześcian o boku 5cm, jeżeli masa tego sześcianu jej równa 1kg.

2)Oblicz masę powietrza zawartego w twoim pokoju o wymiarach 4m x 3m x 2m wiedząc że gęstość powietrza w tym pomieszczeniu D=1,29kg/cm sześciennych.

2

Odpowiedzi

2010-01-20T15:15:44+01:00
1) 5 cm * 5 cm * 5 cm = 125 cm²
1000 g / 125 cm² = 8g/cm³
Odp. Gęstość tego materiału wynosi 8g/cm³

2)4 m * 3 m * 2 m = 24 m³ = 24 000 000 cm³
1,29 kg* 24 000 000 cm³ = 30 960 000 kg
Odp. Masa tego powietrza to 30 960 000 kg.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T15:21:05+01:00
1) gestosc = m / V
V = Pp * H
V = 5 cm * 5 cm * 5 cm
V = 125 cm³
gestosc = 1kg / 125 cm³
1kg = 1 000 g
gestosc = 1 000 g / 125 cm³
gestosc = 8 g/cm³

2) V = 4m * 3m * 2m
V = 24 m³
m = V * gestosc
gestosc = 1,29 kg/cm³
m = 24 000 000 cm³ * 1,29 kg/cm³
m = 30 960 000 kg
2 4 2