Odpowiedzi

2010-01-20T15:18:17+01:00
- polega ona na całkowitym zakazie pozyskiwania, przemieszczania, niszczenia i zabijania określonych zwierząt, roślin i grzybów
- celem ochrony ścisłej jest zachowanie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych

(całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków – całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju )
10 4 10
2010-01-20T15:19:39+01:00
Ochrona ścisła polega na tym, jeżeli dotyczy zwierząt lub roślin, że jeżeli zniszczymy rośline lub zabijemy zwierze podlegające ochronie ścisłej może za to zostać ukarani surową karą.
Ochronie ścisłej podlegają także wszelkiego rodzaju parki, oznacza to ze nie można tam budować budynków, bo występuje tam tylko natura.

Liczę na najlepsze ;**
11 3 11
2010-01-20T15:20:59+01:00
W ochronie przyrody określenie ochrona ścisła oznacza:

1. sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nie ingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi.
7 2 7