Odpowiedzi

2010-01-20T15:17:06+01:00
Jonosfera - zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi (do wysokości 1000 km) w termosferze.
Zawiera duże ilości plazmy powstającej na skutek jonizacji cząsteczek gazów obecnych w atmosferze pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz ultrafioletowego promieniowania słonecznego. W jonosferze następuje załamywanie, odbijanie, pochłanianie i polaryzacja fal radiowych. Zaburzenia w jonosferze wywołują zakłócenia w łączności radiowej. Jonosferę bada się określając rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w atmosferze w tym specjalnie do tego celu konstruowanymi jonosondami.


Ozonosfera (warstwa ozonowa, powłoka ozonowa) – warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze. Znajduje się na wysokości ok. 20-50 km nad Ziemią. Główna warstwa ozonu znajduje się 25-30 km nad poziomem morza.

2010-01-20T15:17:21+01:00
Jonosfera - zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi w termosferze,
Zawiera duże ilości plazmy powstającej na skutek jonizacji cząsteczek gazów obecnych w atmosferze pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz ultrafioletowego promieniowania słonecznego. W jonosferze następuje załamywanie, odbijanie, pochłanianie i polaryzacja fal radiowych. Zaburzenia w jonosferze wywołują zakłócenia w łączności radiowej.

Ozonosfera, warstwa w atmosferze Ziemi na wysokości od 20 do 50 km o podwyższonej zawartości ozonu (górna stratosfera i dolna mezosfera). Absorpcja promieniowania w ozonosferze jest przyczyną wzrostu temperatury w stratosferze.
2010-01-20T15:17:24+01:00
Ozonosfera jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na ZiemiJonosfera, silnie rozrzedzona, górna warstwa ziemskiej atmosfery (ponad stratosferą). Zbudowana jest z częściowo zjonizowanego (jonizacja) gazu tworzącego plazmę (tj. mieszaninę jonów i elektronów).