Zadanie 1 :

Jaś kupował haczyki w sklepie wędkarskim. Duży haczyk był o 7 groszy droższy od małego. Za 8 dużych haczyków i 6 małych zapłacił 3,50 zł. Ile kosztował duży haczyk? , a ile mały?

zadanie 2 :

Rozwiąż równania :

a)1\2 x - 3\4{x-(4x+1)} = 1 - x+1 - w liczniku , 4 w mianowniku
b)2\3 (3x - 1 ) - 3\2 [2x+3(x-2)] = 1

3

Odpowiedzi

2010-01-20T15:23:27+01:00
Zad1
x- mały haczyk
0,7x- duży haczyk
0,7x×8+6x=3,5
5,6x+6x=3,5
6,2x=3,5/:6,2
x≈0,54
2010-01-20T15:25:11+01:00
Zad 1
x- cena haczyka małego
y - cena haczyka dużego

8x +6y =3,50
x= y+ 0,07

8(y +0,07)+ 6y= 3,5
x= y+ 0,07

8y + 0,56 + 6y= 3,5
x= y+ 0,07

14y=2,94/14
x= y+ 0,07

y= 0,21
x= 0,28
duży haczyk kosztował 28 groszy a mały 21 groszy
2010-01-20T15:25:58+01:00
X-duży haczyk
y-mały haczyk

x=y+0,07zł

8x+6y=3,50
8(y+0,07zł)+6y=3,50
8y+0,56zł+6y=3,50
14y=3,50-0,56
14y=2,94|:14
y=0,21

x=0,21+0,07=0,28zł
y=0,21zł