Zad.1
Opisz podane rzeczowniki, dokonując podziału ze względu na znaczenie. Następnie zapisz rzeczowniki żywotne i nieżywotne w dopełniaczu i bierniku liczby pojedyńczej, a osobowe i nieosobowe mianowniku i bierniku liczby mniogiej.
Np. dziecko - pospolity, żywotny, osobowy
a oto wyrazy:
- marynarz, Elbląg, Reks, linijka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T10:59:08+01:00
Marynarz-pospolity,zywotny,osobowy
Elbląg-własny,nieżywotny,nieosobowy
Reks-własny,żywotny,nieosobowy
linijka-pospolity,nieżywotny,nieosobowy