Uporządkuj jednomiany , a następnie oblicz ich wartości liczbowe:
a)2a*a*(-2)b*b= dla a= (-½) i b=5
b)2ax*(-3x)*axy dla a= (-⅓) , x=½ i y=6
c)0,5x*(-10y)*(0,3z) dla x=(-2) , y=(-⅓) i z=5
d)15x*xy*0.5x*(-½ y) dla x=(-⅕) i y=(-10)PROSZE ZRÓBCIE TO NA POZIOMIE PODSTAWÓWKI

1

Odpowiedzi

2010-01-20T15:33:38+01:00
A)2a*a*(-2)b*b= dla a= (-½) i b=5
= 2*(-½)*(-½)*(-2)*5*5 =
= -1 * 1 * 25 =
= -25

b)2ax*(-3x)*axy dla a= (-⅓) , x=½ i y=6
= 2*(-⅓)*½*(-3*½)*(-⅓)*½*6 =
= -⅔*½*(-3/2)*(-⅙)*6 =
= -⅓*(-3/2)*(-1) =
= ½*(-1) =
= -½

c)0,5x*(-10y)*(0,3z) dla x=(-2) , y=(-⅓) i z=5
= 0,5*(-2)*(-10*(-⅓))*(0,3*5) =
= -1*10/3*1,5 =
= -10/3*3/2 =
= -10/2 =
= -5

d)15x*xy*0.5x*(-½ y) dla x=(-⅕) i y=(-10)
= 15*(-⅕)*(-⅕)*(-10)*0,5*(-⅕)*(-½*(-10)) =
= -3*2*(-0,1)*5 =
= -6*(-0,5) =
= 3
5 5 5