Oblicz na jaką wysokość można było by podnieść samochód o masie M=1000kg,gdyby zużyć na to energię potrzebną do wyparowania wody o masie m=1kg i temperaturze 100 stopni C
ciepło parowania wody Cp=2260000 J/kg

proszę o jasne rozwiązanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T12:59:41+01:00
Dane:
m = 1000 kg
m₁ = 1kg
T = 100 ⁰C
Cp=2260000 J/kg
Rozw.:
Q = m₁ × Cp = 1 kg × 2260000 J/kg = 2260000 J
Q = Ep = 2260000 J
Ep = m×g×h
h = Ep / g×h = 2260000 J / 10[m/s²] × 1000kg = 226m
1 5 1