Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T15:25:00+01:00
Tekst do zadań od 1. do 4.
Pierwsza Wisła, długa i szeroka
toczy wody pośród łąk zielonych,
a do Wisły, jak dzieci do matki,
biegną rzeki z prawej, z lewej strony.
Bug poważny, zapatrzony w lasy,
Narew cicho do Wisły przywołał.
Z drugiej strony Pilica się spieszy,
z gór znów pędzą Dunajec i Soła.
Fragment wiersza Mapa Polski Stanisława Aleksandrzaka
1. W których wersach przedstawiono Wisłę jako matkę rzek?
A. W pierwszym i drugim.
B. W trzecim i czwartym.
C. W piątym i szóstym.
D. W siódmym i ósmym.
2. Pilica wpada do
A. Bugu. B. Narwi. C. Wisły. D. Dunajca.
3. „Bug poważny, zapatrzony w lasy...” oznacza, że Bug płynie
A. szybko, na terenie bezleśnym.
B. szybko, wśród lasów.
C. powoli, na terenie bezleśnym.
D. powoli, wśród lasów.
4.Zwrot: „Pilica się spieszy” to
A. przenośnia. B. epitet. C. porównanie. D. wyraz dźwiękonaśladowczy.
6. Która tabela zawiera poprawnie wpisane elementy krajobrazu?
Elementy krajobrazu
naturalnego przekształconego
A.
potok, bagno, most chata, las, sad
Elementy krajobrazu
naturalnego przekształconego
B.
las, bagno, sad potok, most, chata
Elementy krajobrazu
naturalnego przekształconego
C.
potok, bagno, las most, sad, chata
Elementy krajobrazu
naturalnego przekształconego
D.
potok, bagno, sad most, chata, las
to tylko kilka zadań bo do reszty były obrazki ;)
2010-01-20T15:26:01+01:00
Edukacja.gazeta.pl/edukacja/0,101861.htmltu jest ich dużo..;)


a w ogóle jak wpiszesz w Google to ci się dużo stron pokaże.;P