Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T10:23:49+01:00
ETAPY KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
a) bitwa o główną linię obrony Narew-Wisła-Noteć-Warta 1-6 IX 1939
- 1 IX - atak Niemiec na wszystkich frontach (godz. 4.45),
- 1-3 IX walki na przedpolach głównych linii obrony polskiej; bitwa pod Mokrą; bitwa w Borach Tucholskich; bitwa pod Mławą,
- 2 IX odwrót wojsk polskich ze Śląska po przerwaniu frontu pod Pszczyną,
- 3 IX wypowiedzenie Niemcom wojny przez Wielką Brytanię i Francję; utrata Częstochowy,
- 4 IX wypad Suwalskiej Brygady Kawalerii na teren Prus Wschodnich,
- 5 IX Niemcy zajęli Bydgoszcz,
- 6 IX rozkaz wycofania wszystkich armii polskich na linię Narwi, Wisły i Sanu; opuszczenie Warszawy przez Naczelnego Wodza; utrata Krakowa i Kielc,

b) próby utrzymania frontu na linii Narwi i Sanu 7-17 IX
-7 IX kapitulacja załogi Westerplatte,
- 8 IX pierwsze niemieckie oddziały pancerne pod Warszawą,
- 9-18.IX bitwa nad Bzurą - próba kontruderzenia na nacierające na Warszawę armie niemieckie podjęta przez armię „Pomorze" i armię „Poznań" pod dowództwem T. Kutrzeby; początkowe sukcesy - m.in. zdobycie Łowicza, Łęczycy; bitwa zakończona otoczeniem i kapitulacją większości wojsk polskich,
- 1O.IX - przełamanie polskiego oporu na odcinku płn.-wsch. w rejonie Wizny (obrona kpt. W. Raginisa),
- do 11 IX przełamanie przez Niemców głównej linii obrony polskiej,
- 13 IX wycofanie się wojsk polskich z Gdyni na Kępę Oksywską; 14 IX kapitulacja Gdyni,
- 16 IX resztki armii „Kraków" i „Lublin" otoczone pod Tomaszowem Lubelskim,
- 17 IX agresja wojsk radzieckich (godz. 5. 40). Tego samego dnia doszło do zdobycia przez Niemców Brześcia nad Bugiem,

c)obrona pojedynczych punktów oporu 18 IX-5 X

- 18IX przekroczenie granicy rumuńskiej przez władze RP i ich internowanie w Rumunii,
- 18 IX walki w obronie Wilna,
- 19 IX kapitulacja Kępy Oksywskiej,
- 19-21 IX obrona Grodna przed wojskami radzieckimi,
- 20 IX kapitulacja Frontu Środkowego na Lubelszczyźnie,
- 22 IX ostateczne okrążenie Warszawy przez Niemców,
- 12-22 IX obrona Lwowa przed wojskami niemieckimi i radzieckimi,
- 22 - IX wkroczenie wojsk radzieckich do Białegostoku i Brześcia,
- 28 - IX kapitulacja Warszawy,
- 29 IX - kapitulacja twierdzy w Modlinie,
- 2 X - kapitulacja Helu,
- 2-5 X bitwa pod Kockiem - walki samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie", zakończone kapitulacją


Pierwszy etap wojny, nazywany wojną obronną Polski lub kampanią wrześniową , trwający od 1. września 1939 r. do 6. października 1939 r. była to obrona terytorium Polski przed atakiem III Rzeszy i ZSRR.
4 4 4