1.W komunikacie o pogodzie podano wartośc cisnienia atmosferycznego 1013 hPa . Wyraż wartość w Pa kPa MPa atm.

2.Jakie ciśnienie na piasek wywiera opalająca sią dziewczyna o masie 55kg?
Powierzchnia styku jej ciała z piaskiem wynosi 0,55 m2?
3.Chłopiec o masie 50 kg założył narty o długoiści 1.6 m i szerokości 12cm, każda , a potem zmienił je na łyżwy o długości 30 cm i szerokości 5mm.Oblicz w którym wypadku wywierał większe ciśnienie na podłoże i ile razy?
4.Pascal, w swoim słynnym doświadczeniu z beczką do jej rozsadzenia użył 2 litrów wody , którą wlewał do rury na wysokość 12 metrów.Oblicz ciśnienie jakie panowało wewnątrz beczki. Gestość wody : 1000kg/m3.

5.Oblicz ciśnienie wywierane przez spychacz o masie 3500 kg poruszający się na gąsiennicach o szerokości 0,5 m, jeżeli gąsiennieca styka się z powierzchnią ziemii na długośs 3,5m.

6.Oblicz jaka musi być wartosc ciśnienia wytworzonego przez hydrofor aby woda w instalacji wodociągowej dopływała do trzeciego piętra .Przyjmij wysokość jednego pietra równą 3m.
Proszę potrzebne mi to jeszcze na dzisiaj

1

Odpowiedzi

2010-01-20T15:58:24+01:00
1.1013 hPa = 101300 Pa
= 101,3 kPa
= 0,1013 MPA
2.P=f/s
P=55/0.55
P=100 [Pa]
3.ciśnienie nart:
P=F/s
s=1.6×0.2
s=0,32 [m²]
P=50/0.32
P=156,25 Pa
ciśnienie łyżew:
s=0.3×0.005
s=0.0015 [m²]
P=50/0.0015
P=33333,(3) Pa

Ciśnienie łyżew było 213 razy większe.

4.P=h×g×ρ
P=12*10*1000
P=120000 Pa
5.s=2*3.5*0.5
s=3,5[m²]
P=3500/3.5
P=1000 Pa
6.niestety niewiem
1 5 1