Przeczytaj fragment przemówienia Włodzimierza Lenina do czerwonoarmistów wyruszających na front polski i odpowiedz na pytania.

"Niech wasze postępowanie w stosunku do Polaków udowodni tam, że jesteście żołnierzami republiki robotniczo-chłopskiej, że idziecie do nich nie jako ciemiężcy, lecz jako wyzwoliciele. Teraz kiedy panowie polscy[...] przeszli do ofensywy, kiedy zbliżają się do Kijowa[...] teraz mówimy: towarzysze, potrafiliśmy dać odprawę straszniejszemu wrogowi, potrafiliśmy pokonać własnych obszarników i kapitalistów - pokonamy również obszarników i kapitalistów polskich! Powinniśmy wszyscy złożyć tu dzisiaj przysięgę, złożyć uroczyste przyrzeczenie, że wszyscy, jak jeden mąż, staniemy murem, żeby nie dopuścić do zwycięstwa polskich jaśnie panów i kapitalistów. Niech żyją chłopi i robotnicy wolnej, niepodległej republiki polskiej! Precz z polskimi jaśnie panami, obszarnikami i kapitalistami!"

Pytania:
1. Jakie motywy wojny z Polską podaje Lenin?

2.Jak myślisz, co w rozumieniu Lenina znaczy "wolna, niepodległa republika polska"?

3.Jakie były faktyczne cele Rosji bolszewickiej w wojnie z Polską?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T09:50:10+01:00
1) Jakie motywy wojny z Polską podaje Lenin?
- Przede wszystkim walkę z obszarnikami, kapitalistami i polskimi panami którzy wyzyskują i wykorzystują rolników i robotników(proletariat) dla swoich własnych korzyści.

2) Jak myślisz, co w rozumieniu Lenina znaczy ''wolna, niepodległa republika Polska''
- Odpowiedz jest prosta Lenin podbijając niepodległą Polskę pragnął utworzyć rząd bolszewicki komunistyczny w ścisłych powiązaniach z Rosją przy czym nasz kraj stracił by wolność i niepodległość i został by wchłonięty przez imperium bolszewickie pod wodzą Lenina i stał by się faktycznie jedną z części republiki radzieckiej.Oczywiście wolność w rozumieniu Lenina to przede wszystkim komunistyczny dyktat dla wszystkich i tylko racja komunistów i wszechwładne ich rządy pozbawione jakiejkolwiek demokracji.

3) Jakie były faktyczne cele Rosji bolszewickiej wojnie z Polską.
- Faktyczne cele to zajęcie Polski i utworzenie w oparciu o polskich komunistów państwa komunistycznego zgodnego z ideologią rewolucyjną bolszewickiej czerwonej Rosji.Niemniej ważny jest jeszcze jeden powód to taki że Polska stanęła na drodze bolszewikom którzy chcieli na państwa zachodnie a potem na cały świat ''wyeksportować'' swoje wartości rewolucyjne.
1 5 1