Są dwa ( do wyboru)
1. Gdy myślę wojna... Rozwiń wypowiedź, odwołując się do poznanych utworów literackich oraz własnych przemyśleń.
2. "Wojna jest złem i nigdy nie może się powtórzyć". Uzasadnij prawdziwość stwierdzenia na przykładzie utworów literackich.

A te książki to:
1.Wujek Karol.Kapłańskie lata papieża 2.Dywizjon 303 3.Kamienie na szaniec 4.Wspomnienia wojenne

1

Odpowiedzi

2010-01-20T15:42:45+01:00