Kolarz poruszający się z prędkością o wartości 18km/h zaczął hamować i zatrzymał się w czasie 10s.Oblicz:
a)drogę,jaką przejechał do chwili zatrzymania się
b)wartość opóźnienia,z jakim się poruszał.
(dane szukane i rozwiązanie)
ProsZzEe..!!
(wynik:a)s=25m; b)a=0,5m/s²)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T15:57:43+01:00
V = 18 km/h = 18000 m/ 3600 s= 5 m/s
t = 10 s
a. s= ?
s = a*t^2/2 ; ale a = V/t ; podstawiam do wzoru na drogę

s = V/t *t^2/2
s= V *t/2
s = 5 m/s *10 s/2
s= 25 m

b. a =?
a = V/t
a = 5 m/s/10 s
a = 5 m/s^2
13 4 13