Uzupełnij i przetłumacz.
at the age of , died ,married , had , in 1966 , was born

In 1997 British man called Norval Marley ... a young jamaican girl called Cedalla. Their son Bob ... in 1945 . ... 16 bob made his first record.In 1963 he started a band called Bob Marley and the Wailers. One of his most famous songs was 'no woman ,no cry'.
... Bob married his girlfriend Rita. He ... seven sons and two daughters . Bob ... in 1981, when he was only 36.

2

Odpowiedzi

2010-01-20T15:48:04+01:00
W 1997 roku British niejaki Norval Marley młodych Jamaican Girl Called Cedalla. Ich syn Boba i Samueli w 1945 roku. miał 16 Bob zadebiutował record.In 1963 założył zespół o nazwie Bob Marley & The Wailers. Jednym z jego najbardziej znanych utworów jest "No Woman, No Cry".
Bob ożenił się ze swoją dziewczyną Rita. on ma siedmiu synów i dwie córki. Bob zmarł w 1981 roku, kiedy miał zaledwie 36.
2010-01-20T15:55:22+01:00
In 1997 British man called Norval Marley married a young jamaican girl called Cedalla. Their son Bob was born in 1945 . At the age of 16 bob made his first record.In 1963 he started a band called Bob Marley and the Wailers. One of his most famous songs was 'no woman ,no cry'.
In 1966 Bob married his girlfriend Rita. He had seven sons and two daughters . Bob died in 1981, when he was only 36.

Tłumaczenie:

W 1997r. brytyjski mężczyzna o imieniu Norval Marley ożenił się z młodą jamajską dziewczyną zwaną Cedalla. Ich syn Bob urodził się w (1945??)r. W wieku 16 lat Bob nagrał swoje pierwsze nagranie. W 1963r. założył zespół nazwany Bob Marley i Wailers. Jedną z najbardziej znanych piosenek była "No woman no cry". W 1966r. Bob ożenił się ze swoja dziewczyną Ritą. Miał 7 synów i 2 córki. Bob zmarł w 1981r. gdy miał tylko 36 lat.
1 5 1