Rozpoznaj i wpisz w odpowiednich miejscach nazwy krain wchodzących w skład Nizin Środkowopolskich.
Uwaga! Nazwy krain mogą się powtarzać.

Jej częścią jest Kotlina Warszawska.
.....................................................
Ma doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa.
......................................................
Przepływa przez nią Prosa , nad którą leży Kalisz.
......................................................
Znaczną jej część zajmują bagna w dolinach rzek Biebrzy i Narwi.
......................................................
Nad Odrą-największą rzeką tej krainy - leżą miasta:Wrocław,Opole,Brzeg,Kędzierzyn-Kozle.
.......................................................
Największymi miastami tej krainy są Warszawa i Łodz .
.......................................................
Jest częścią krainy leżącej na obszarze trzech państw:Polski,Białorusi i Ukrainy .
.......................................................
Należy do najcieplejszych krain w Polsce.
.......................................................
Krainy słabo przekształcone przez człowieka to
...........................oraz....................


Jakie są osobliwości przyrodnicze Kampinowskiego,Biebrzańskiego i Poleskiego Parku Narodowego? ( do każdego parku po 1 zdaniu)

1

Odpowiedzi

2010-01-20T15:53:56+01:00
1. Nizina ŚrodkowoMazowiecka
2.
3. Nizina PołudniowoWielkopolska
4. Nizina Północnopodlaska
5. Nizina Śląska
6. Nizina Mazowiecka
7. Polesie Zachodnie?
8.
9.
416 2 416