Odpowiedzi

2013-01-17T17:30:21+01:00

 

v₁ = 2m/s

v₂ = 10m/s

Δv = 8m/s

t = 20s

 

a = Δv/t

a = 8m/s/20s = 0,4m/s²

 

s = 0,5at² + v₀t

 

s = 0,5 x 0,4m/s² x (20s)²  + 2m/s x 20s = 120m

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)

2013-01-17T17:56:33+01:00

Witam,

 

Dane:

vp = 7,2 km/h = 7,2 * 1000 m / 3600 s = 72 / 36 m/s = 2 m/s  prędkość początkowa

vk = 36 km/h = 36 * 1000 m / 3600 s = 360 / 36 m/s = 10 m/s  prędkość końcowa

t = 20 s  czas

 

Szukane:

s = ?  droga

 

droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyraża się wzorem: 

 

                                  s = vp * t + 1/2 * a * t^2

 

z definicji przyspieszenia:  a = delta v / t       delta v = vk - vp

 

w takim razie:

 

s = vp * t + 1/2 * a * t^2

s = vp * t + 1/2 * (delta v / t) * t^2

s = vp * t + 1/2 * delta v * t

s = vp * t + 1/2 * (vk - vp) * t

s = t (vp + 1/2 * (vk - vp))

 

podstawiamy wartości:

 

s = 20 (2 + 1/2 * (10 - 2))

s = 20 (2 + 1/2 * 8)

s = 20 (2 + 4)

s = 20 * 6

s = 120 m

====================================================

proszę bardzo, pozdrawiam :)