Przetłumacz zdania na czas Past Continuouns lub/i Past Simple daje naj;-)
1.Kiedy ja robiłam zakupy, ona piła kawę.
2. Kiedy oni jedli śniadanie, zadzwonił telefon.
3. Kiedy mama robiła ciasto ja słuchałam muzyki.
4.Kiedy my szliśmy do kina, spotkałam Johna.
5.Kiedy jechałam do szkoły, zobaczyłam wypadek.
6.Kiedy siedzieliśmy w klasie, zadzwonił dzwonek.
7. Kiedy ja z nim rozmawiałam, ona pływała.
8.Kiedy on pisał pracę domową, ona czytała gazetę.

3

Odpowiedzi

2010-01-20T15:58:14+01:00
1..-When I went shopping, she saw coffee.
2. When they ate breakfast, telephone rang.
3. When mum did cake I listened music.
4. When we went to the cinema, I met John.
5. When I went to school, I saw incident.
6. When we sat in class, bell rang.
7. When I spoke with him , she swam.
8. When he did homework, she read newspaper.
2010-01-20T15:59:01+01:00
1. when I was doing shopping she was drinking coffee
2.when they were eating breakfast, the telephone rang
3. when mother was making some cake I was listening to music
4. when we were going to the cinema I met john
5.when I was going to school I saw an accident
6.when we were sitting in a classroom the bell rang
7.when I was talking to him she was swimming
8.when he was writing a homework she was reading a newspaper.
zadanie powyzej jest zle rozwiazane, uzyte złe czasy
1 5 1
2010-01-20T15:59:20+01:00
When I was doing shopping, she drank coffee. 2 When they ate breakfast, the phone rang. 3 When my mother did cake I listened to music. 4.When we were going to the movies, I met John. 5.When was driving to school, saw the accident. 6.When sitting in class bell rang. 7 When I talked with him, she swam. 8.When he wrote for homework, she read a newspa