1.Oblicz ciśnienie,jakie wywiera na podłoże paczka styropianu w kształcie sześcianu o boku 1m.Masa styropianu wynosi 11,5kg.Przyjmij,że g=10n/kg . 2.Jaka jest wartość siły oporu,która działając na samochód o masie 1200kg jadący z prędkością 20m/s,spowoduje jego zatrzymanie w ciągu 5s?zapisz obliczenia. 3.Oblicz,jaką drogę pokonał autokar z Frankfurtu do Stuttgartu,który jechał zgodnie z planem,a jego średnia prędkość na tej trasie wynosiła 80km/h.Zapisz obliczenia. Plan przejazdu autokaru:Katowice czas wyjazdu 15:40,Gliwice czas przyj.17:40 czas wyj.17:40,Frank.przyj.6:50,wyj.7:00,Stutt.czas przyj.11:00

1

Odpowiedzi

2009-09-30T15:31:32+02:00
1.
P = F x S
F = mg
F = 11,5kg x 10 m/s^2
P = 115N x 1 m^2 = 115 Pa


2.
m = 1200 kg
v = 20 m/s
t = 5s
a = v/t
a = 20m/s / 5s = 4 m/s^2
F = m x a
F = 1200 kg x 4 m/s^2
F= 4800 N

3.
t = 4h
v = 80 km/h
s = vt
s = 80 km/h x 4h = 240 km

( znaczek ^ znaczy ze do potegi przykladowo m/s^2 tzn ze metry, dzielone przez sekunde do potegi 2 [tylko sekunda do potegi, nie wszystko] )
5 3 5