Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:22:56+01:00
1. Podparty w środku cienki, mogący się obracać magnes to rdzeń

2. Z wymienionych ciał wybierz te, które przyciągane są przez magnes: stalowy gwóźdź, igła do szycia, żelazny pręt zbrojeniowy.

3. Kompas pokazuje kierunek ponieważ bieguny magnetyczne ......................... .......................... , a bieguny ........................ .............................

4. Magnes sztabkowy rozcięto w środku na dwie połowy, w wyniku tego uzyskano:

2. dwa dwubiegunowe krótsze magnesy,

5. Czym różni się magnes od magnezu?
Magnes - to kawałek żelaza lub stali przyciągający inne przedmioty żelazne.
Magnez - to pierwiastek chemiczny, lekki, srebrzysty metal.

6. W przewodniku jak na rysunku płynie prąd, zaznacz kierunek i zwrot linii sił pola magnetycznego, z jakiej reguły skorzystasz?

To jest reguła prawej dłoni.

7. Jak zbudowany jest elektromagnes? Podaj przykłady jego zastosowania.

Zbudowany jest z cewki nawiniętej zazwyczaj na rdzeniu ferromagnetycznym, o otwartym obwodzie magnetycznym, zwiększającym natężenie pola magnetycznego w części otoczenia zwojnicy.
Zast.:
* Maszyny elektryczne
o silnik elektryczny
o prądnice
* głośniki, dzwonki, styczniki, itp.
* w urządzeniach wykorzystujących jądrowy rezonans magnetyczny
* dźwigi elektromagnetyczne
o huty (przenoszenie złomu żelaznego)
o stocznie (transport blach stalowych)
o hale (utrzymywanie ciężkich części stalowych)
* akcelerator kołowy
* lampy kineskopowe
* instalacje alarmowe

8. Do zwojnicy wkładamy i wyjmujemy magnes. Co w wyniku tego otrzymamy, jak nazywa się obserwowane zjawisko?

Otrzymamy prąd indukcyjny.

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

9. Dobierz łącząc w pary urządzenie i zjawisko,

* silnik elektryczny * siła elektrodynamiczna
* prądnica
* światło
* elektromagnes
* transformator * indukcja elektromagnetyczna
* magnes * pole magnetyczne
* telefon komórkowy * fale elektromagnetyczne
(do tego zadania nie mam pewności)

10.
11. Nie wiem

12.12. Dokończ zdania:

* w prądnicy następuje zamiana energii mechanicznej na elektryczną .
* transformator nie działa gdy zasilany jest prądem stałym.
* magnes ma najsłabsze własności magnetyczne w .........................
* w silniku następuje zamiana energii elektrycznej na mechaniczną
* transformator obniża napięcie gdy liczba zwojów uzwojenia wtórnego (nw) podzeilona przez liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego (np) jest mniejsza od 1
* reguła prawej dłoni służy do wskazania zwrotu lini pola magnetycznego, a lewej do wskazania kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej
* zmieniając kierunek przepływu prądu w cewce zmieniamy ....................................
* włożenie stalowego rdzenia do cewki w, której płynie prąd powoduje .............................
* prąd przemienny to prąd elektryczny o kierunku zmieniającym się ze stałą częstotliwością którego wykresem I= f jest sinusoida.

reszty nie mam pojęcia.45 4 45