1.Które zdane jest prawdziwe:
a.Każdy romb jest kwadratem
b.Niektóre prostokąty są kwadratami.
c.Nie każdy równoległobok jest trapezem.
d.Każdy równoległobok,który ma kąt prosty jest kwadratem.
2.Więcej niż jedną oś symetrii mają czworokąty:
a.prostokąt i romb.
b.kwadrat i równoległobok.
c.trapez równoramienny i kwadrat.
d.równoległobok i romb.
3.Długość boków równoległoboku wyrażone są liczbami naturalnymi.Jeden z jego boków jest trzy razy krótszy od drugiego. Obwód tego równoległoboku wynosi:
a.36cm
b.27cm
c.64cm
d.54cm
4.Kąt ostry trapezu równoramiennego jest o 40stopni mniejszy od kąta rozwartego.Oblicz kąty tego trapezu.

2

Odpowiedzi

2010-01-20T16:03:28+01:00
Na pewno jest prawdziwe zdanie
a. w 1 zadaniu
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:23:03+01:00
1 Zdania prawdziwe:
b.Niektóre prostokąty są kwadratami.
c.Nie każdy równoległobok jest trapezem.
d.Każdy równoległobok,który ma kąt prosty jest kwadratem.
2
a.prostokąt i romb.
3
c.64cm
4
360/2=180
180-40=140
140/2=70 - mniejszy kąt
110 - wiekszy kąt
4 4 4