Zad. 1 Przedstaw na oddzielnych diagramach zbiory porównaj otrzymane wynik.
a) A U (B П C) i (A U B) П (A U C)
b) A П (B U C) i (A П B) U (A П C)
c) A П (B \ C) i (A П B) \ (A П C)
d) B \ (A U C) i (A U B) \ (A U C)

zad.2 W 30 osobowej klasie 14 uczniów ma psa, 9- kota, 3- świnki morskie, a 8 nie ma żadnego z wymienionych zwierząt. Uczniowie mający świnki morskie nie mają innych zwierząt.
a) Podaj, lu uczniów ma teraz jednocześnie psa i kota,
b)Uczeń mający świnkę morską dostał na urodziny psa. Jaki procent uczniów w klasie nie ma teraz ani psa, ani kota?

1

Odpowiedzi

2010-01-20T16:21:03+01:00
Zad.2
a)4
W klasie 8 osób nie ma zwierząt,3 mają świnki morskie i nic więcej.Czyli 30-8-3=19
14 ma psa,9 kotów
Czyli 19-14(ilość psów)=5 <--tyle powinno być kotów,a jest 9
Czyli 9-5 =4 czyli od 9 kotów w klasie odjąć 5 kotów które na pewno mają pojedyncze osoby=4 koty,które posiadają właściciele psów.

b)40 %,ponieważ psa i kota mają daej 14 uczniów którzy mieli psa,9 kota,bo oni cały czas mieli i jeszcze 1 osoba która dostała psa mająca świnkę morską.Zwierząt wogóle nie ma 8 osób i 2 osoby mające świnkę morską,ponieważ jedna wcześniejsza dostała psa na urodziny.Czyli psa nie ma 12 osób,a 30 osób jest w klasie.
(12:30)x100%=0,4 x 100%=40 %

Pzdr
6 3 6