1.równanie x(x+5)=10(x+5)
A. ma tylko jedno rozwiązanie
B. ma dwa rozwiązania różnych znaków
C.ma dwa rozwiązania ujemne
D.ma dwa rozwiązania dodatnie

2. Która z liczb należących do zbioru Z=(-1,0,1,2011) jest pierwiastkiem równania 2011X2+2011x+1=0?
A.-1
B.0
C.1
D.2011

3.Jeżeli od większego rozwiązania równania x2-8=0 odejmniemy jego mniejsze rozwiązanie to otrzymamy liczbę
A.0
B.4
C.4pierwiastki z 2
D.8

4.Równanie x2-8x+c=0 ma jedno rozwiązanie wiec c =??
A.0
B.4
C.8
D.16

5.Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnia spełniajaca nierównosc x2+9>0 jest
A.1
B.3
C.4
D.9

6.Największą liczbą całkowitą dodatnia spełniajaca nierównosc x2-9>0 jest
A.-9
B.-4
C.-3
D.-1

7.Zbiorem rozwiązania nierówności x>x2 jest przedział
A.(-niesk.,1)
B.(-niesk.,0)
C.(0,1)
D.(1,+niesk)

PROSZĘ O SZYBĄ DOPOWIEDZ Z CAŁYMI ROZWIĄZANIAMI KROK PO KROKU Z GÓRY DZIĘKUJĘ!

1

Odpowiedzi

2010-01-20T16:10:21+01:00