Zadania dotyczą tekstu Jana Kochanowskiego Piesń IX (Księgi wtóre)
1 a)Opisz rymy w piesni
b) Wypisz srodki stylistyczne:
epitety, przenosnie, sentencje

Piesn IX

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

Patrzaj teraz na lasy,
Jako prze zimne czasy

Wszystkę swą krasę drzewa utraciły,
A śniegi pola wysoko przykryły.

Po chwili wiosna przyjdzie,
Ten śnieg z nienagła zyjdzie,

A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,
W rozliczne barwy znowu się odzieje.

Nic wiecznego na świecie:
Radość się z troską plecie,

A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,
Wtenczas masz ujrzeć odmianę naprędszą.

Ale człowiek zhardzieje,
Gdy mu się dobrze dzieje;

Więc też, kiedy go Fortuna omyli,
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.

Lecz na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie;

Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako się jej widzi.

Ty nie miej za stracone,
Co może być wrócone:

Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.

1

Odpowiedzi

2009-09-30T15:21:45+02:00
A)Rymy są parzyste(aa, bb, cc,..), dokładne, żeńskie.
b)Epitety:słońce ostatnie, zła chwila, piękny dzień, zimne czasy, wysokie śniegi, rozliczna barwy, jedna moc, nawiętsza moc, szczęście wszelakie.
Przenośnie:A śniegi pola wysoko przykryły.,
A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,
W rozliczne barwy znowu się odzieje.,
Więc też, kiedy go Fortuna omyli,
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.
Sentencje:
,,Nic wiecznego na świecie:
Radość się z troską plecie"

,,Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako się jej widzi"


7 4 7