Zad 1

Spośród liczb : a=1,3245,b=0,38(42),c=√32,d=²/₃,e=√2+1,f=²²/₇ podaj te, które są niewymierne.
zad 2

Podaj dwie liczby wymierne zawarte między liczbami:
a) ⁴⁵⁰/₈₀₃ i ⁴⁵¹/₈₀₃
b) ³¹/₁₀₀₀₀ i ³²/₁₀₀₀₀

1

Odpowiedzi

2009-09-30T15:19:49+02:00
Niewymierne:
e=√2+1,c=√32
zad 2

Podaj dwie liczby wymierne zawarte między liczbami:
a) ⁴⁵⁰/₈₀₃ i ⁴⁵¹/₈₀₃
901/1606

b) ³¹/₁₀₀₀₀ i ³²/₁₀₀₀₀
63/20000