Odpowiedzi

2010-01-20T16:46:16+01:00
A)
H2S+ 2LiOH => Li2S + 2H2O
2H+ S2- + 2Li+ + 2OH- => 2Li+ + S2- + 2H2O
2H+ + 2OH- => 2H2O
b)
H2S +Mg(OH)2 => MgS + 2H2O
2H+ + S2- + Mg2+ + 2OH- => Mg2+ + S2- + 2H2O
2H+ + 2OH- => 2H2O
c)
3H2S+ 2Al(OH)3 => Al2S3 + 6H2O
6H+ + 3S2- + 2Al3+ + 6OH- => 2Al3+ = 3S2- + 6H2O
6H+ + 6OH- => 6H2O
d)
2H2S+ Pb(OH)4 => PbS2 +4H2O
4H+ + 2S2- + Pb4+ 4OH- => Pb4+ + 2S2- + 4H2O
4H+ + 4OH- => 4H2O
e)
2H3PO4 + 3Ca(OH)2 => Ca3(PO4)2 + 6H2O
6H+ + (2PO4)3- + 3Ca2+ + 6OH- => 3Ca2+ + (2PO4)3- + 6H2O
6H+ + 6OH- => 6H2O
f)
4HNO3 + Pb(OH)4 => Pb(NO3)4 + 4H2O
4H+ + (4NO3)- + Pb4+ + 4OH- => Pb4+ (4NO3)- + 4H2O
4H+ + 4OH- => 4H2O
g)
3H2SO4 + 2Al(OH)3 => Al2(SO4)3 + 6H2O
6H+ + (3SO4)2- + 2Al3+ + 6OH- => 2Al3+ (3SO4)2- 6H2O
6H+ + 6OH- => 6H2O
h)
H2SO4 + Mg(OH)2 => MgSO4 + 2H2O
2H+ + (SO4)2 + Mg2+ 2OH- => Mg2+ +(SO4)2- 2H2O
2H+ 2OH- => 2H2O

Powodzenia i pozdrawiam:)
10 3 10
2010-01-20T17:23:35+01:00
Minusy lub plusy bezpośrednio przy pierwiastkach oznaczają liczbę jonów dodatnich lub ujemnych, pisze się je nad pierwiastkiem.

1.) 2Li(+)+OH(-) + H2(+)+S(2-) -> Li2(+)+S(2-)+2H2O
2Li(+) + 2OH(-) + 2H(+) + S(2-) -> 2Li(+) + S(2-) + 2H2O
2OH(-) + 2H(+) -> 2H2O

2.) Mg(OH)2 + H2S -> MgS + 2H2O
Mg(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + S(2-) -> Mg(2+) + S(2-) + 2H2O
2OH(-) + 2H(+) -> 2H2O

3.) 2Pb(OH)4 + 4h2S -> Pb2s4 + 8H2O
2Pb(4+) + 8OH(-) + 8H(+) + 4S(2-) -> 2PB(4+) + 4S(2-) + 8H2O
8OH(-) + 8H(+) -> 8H2O

4.) 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 6H2O
3Ca(2+) + 6OH(-) + 6H(+) + 2PO4(3-) -> 3Ca(2+) + 2PO4(3-) + 6H2O
6OH(-) + 6H(+) -> 6H2O

5.) Pb(OH)4 + 4HNO3 -> Pb(NO3)4 + 4H2O
PB(4+) + 4OH(-) + 4H(+) + 4NO3(-) -> Pb(4+) + 4NO3(-) + 4H20
4OH(-) + 4H(+) -> 4H2O

6.) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 -> AL2(SO4)3 + 6H2O
2Al(3+) + 6OH(-) + 6H(+) + 3SO4(2-) -> 2Al(3+) + 3so4(2-) + 6H2O
6OH(-) + 6H(+) -> 6H2O

7.) Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2H2O
Mg(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + SO4(2-) -> Mg(2+) + SO4(2-) + 2H2O
2OH(-) + 2H(+) -> 2H2O
4 5 4