1.Spośród podanych wyrażeń wypisz jednomiany:
3x- y
3x(-y)
-x
x+2y
x*2*y²
ab

mn* (-3)
2x:y
(5-a)*y

2.Uporządkuj jednomiany:
a) 2x*4*(-½)x=
b) -y*3x*(-2)x*3y=
c) 6a²*2b*¹/₆a*(-b)=
d) -5y*x³*y²*(-2)x=
e) ¹/₅a*b*0,2b*(-10)a*(-1)=
f) 4z*xy*½x*½y=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:37:37+01:00
1)
Jednomiany:
3x(-y)
-x
x*2*y²
ab

mn* (-3)

2)
a)=-4x²
b)=18x²y²
c)=-12*¹/₆*a³b²
d)=10x^4*y^3
e)=2*¹/₅*a²b²

Uwaga: nie wiem co to jest ¹/₆ więc trzeba doliczyć tam gdzie pojawia się ten ułamek.
f)=x²y²z
1 5 1