Napisz w postaci wyrażeń algebraicznych, oznaczając przez "n" liczbę naturalną:
-trzy kolejne liczby naturalne
-liczbę parzystą
-trzy kolejne liczby parzyste
-liczbę nieparzystą
-trzy kolejne liczby nieparzyste
-liczbę podzielną przez 3
-trzy kolejne liczby podzielne przez 3
-liczbę podzielną przez 2 i przez 3
-liczbę podzielna przez "p"
-liczbę, której reszta z dzielenia przez 4 jest równa 2
-liczbę, której reszta z dzielenia przez "p" jest równa "r"

1

Odpowiedzi

2012-03-16T19:30:01+01:00

-trzy kolejne liczby naturalne

n

n+1

n+2

 

- liczba parzysta

2n

 

- trzy kolejne liczby parzyste

2n+2

2n+4

2n+6

 

- liczbe nieparzystą

2n+1