Prosze rozwiąz zadanie tyle ile potrafisz ;D

Zad 1
Ulubionym Sportem Jacka jest kolarstwo .Rower kupiony przez niego dwukrotnie miał obniżoną cene o 10% i obecnie kosztuje 1620zł.Przed obniżkami rower ten kosztował ??


Zad 2
Jacek pojechał swoim nowym rowerem na wycieczkę.Pokonał odległośći między trzeba miejscowościami A,B.C leżacymi na wierzchołkach pewnego trójkata.Odległość w lini prostej z miejscowości C do B wynosi 10 km z B do A 6km.Wynika stąd ze odległość w linii prostej z C do A wynosi?????Zad 3
Jacek napompował dętki w swoim rowerze na ten sposób ze powierzchnia styku każdego koła z jezdnią wynosi 10cm kwadratowych .Jeśli masa roweru wynosi 10 kg a każde koło wywiera na podłoże taki sam nacisk to znaczy ze siśnienie wywierane przez rower na podłoże wynosi??

Zad 4
Jacek przejechał rowerem 20 km w ciągu 1h a potem kolejne 40 km w ciągu 4h.To znaczy ze jego srednia prędkość wynosiła ???


Zad 5
Koła pewnego roweru mają srednice 50 cm .Na trasie o długości 1 km każde z tych kół wykona ???2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:43:31+01:00
Zad.4
S-droga całkowita
t-czas całkowity
S=20km+40km=60 km
t=4h+1h=5h
Vśr=60km/5h=12 km/h

Zad.1
na początku cena roweru była jakaś x
potem x-10%x=0,9x
potem obizono znow o 10 % od tej drugiej ceny,czyli
0,9x-10%(0,9x)=0,9x-0,09x=0,81x
więc 0,81x=1620/:0,81
x=2000 zł
Odp: na początku rower kosztował 2000 zł


Zad.2
Jeśli chodzi o trójkąt prostokątny to:
6"+x"=10"
x"=100-36
x"=64
x=8kmZad.5
r=25 cm
1km=1000m=100000cm
Obw koła=2 pi r
obw= 2 x 3,14x25cm
obw=157cm

100000cm:157cm=636 pełnych obrotów i jakieś setne części
1 5 1
2010-01-20T16:44:12+01:00
1)1620 -obecna cena
1620-100%
x - 10%

x=1620*10/100= 162

1620+162=1782 cena roweru przed pierwszą obniżką

1782-100%
x - 10%
x=1782*10/100= 178,2

1782+178,2=1960,2 zł- cena roweru przed 2 obniżkami

4) 20km/h
40km/4h= 10km/h
20+10/2=30/2=15km/h
średnia prędkośc 15km/h - nie jestem pewna czy dobrze to zrobiłam