32*(-3)=
-20*17=
-jedna czwarta*2
-4,2*(-5)
(-0,8)*(-500)
jedna cała dwie piąte *(-dziewięć czternastych)
-trzy całe jedna dziewiata*dwie całe jedna siódma
-5,4*(-0,03)
2..
(-13)*(-)*jedna druga*(-5)
(-14)*(-0,7)*(-jedna cała trzy siódme)
(-jedna trzecia) * jedna cała jedna piata*(-12)* (-jedna szósta)
(-3dwie trzecie)*0,3*(-10)*-sześc jedenastych)
(-sześć siódmych)*(-4,2)*(-1)*0
(-100)*3,125*(-1 jedna siódma)* (-jedna dwudziesta piata )

dzięki z GóRy

zadanie na jak najszypciej

2

Odpowiedzi

2010-01-20T16:39:00+01:00
32*(-3)= - 96
-20*17= -340
-jedna czwarta*2 = - jedna druga
-4,2*(-5) = 21
(-0,8)*(-500) = 400
jedna cała dwie piąte *(-dziewięć czternastych) = - dziewięć dziesiątych
-trzy całe jedna dziewiata*dwie całe jedna siódma = - szesc calych i dwie trzecie
-5,4*(-0,03) = 0,162
2..
(-13)*(-)*jedna druga*(-5) = -32,5
(-14)*(-0,7)*(-jedna cała trzy siódme)= - 14
(-jedna trzecia) * jedna cała jedna piata*(-12)* (-jedna szósta) = - osiem piętnastych
(-3dwie trzecie)*0,3*(-10)*-sześc jedenastych) = -6
(-sześć siódmych)*(-4,2)*(-1)*0 = 0
(-100)*3,125*(-1 jedna siódma)* (-jedna dwudziesta piata ) = -142 i szesc siodmych
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:52:54+01:00
Zad.1
32*(-3) = -96
-20*17 = -340
-1/4*2 = -2/4 = -1/2
-4,2*(-5) = 21
(-0,8)*(-500) = 400
1 ⅖ *(-9/14) = 7/5 * (-9/14) = -63/70 = -9/10
-3¹/₉ * 2¹/₇ = -28/9 * 15/7 = -420/63 = -6⁶/₉ = -6²/₃
-5,4*(-0,03) = 0,162
Zad.2
(-13)*(-)*1/2*(-5) = 32,5
(-14)*(-0,7)*(-1³/₇) = -14
(-1/3) * 1⅕ *(-12)* (-⅙) = -8/9
(-3⅔)*0,3*(-10)*(-6/11) = -6
(-6/7)*(-4,2)*(-1)*0 = 0
(-100)*3,125*(-1¹/₇)* (-1/25 ) = -14²/₇