1. Wymień w punktach działalność rządu carskiego zmierzającego do zrusyfikowania społeczeństwa polskiego:
a)
b)
c)
d)
e)

2. Wyjaśnij na czym polegała działalnośc władz niemieckich określana jako:
-germanizacja szkolnictwa i administracji
-kulturkampf, czyli walka o kulturę
-rugi pruskie


PILNE! NA JUTRO :))))))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T17:09:02+01:00
A) nauka w szkole w języku rosyjskim oprócz religii od 1885r.
b) zamknięcie warszawskiej Szkoły Głównej - otwarcie uniwersytetu rosyjskiego
c)sprowadzenie do kraju rosyjskich nauczycieli i urzędników
d) wprowadzenie stanu wojennego, pozwalającego na: zsyłanie bez sądów na Syberię, konfiskaty mienia, kontrybucje
e) zniesienie polskiego jako języka urzędowego
f) zakaz posiadania polskich książek w internatach i stancjach


-germanizacja szkolnictwa i administracji - usunięto język polski ze szkół, sądów i urzędów, uczenie w szkole w języku niemieckim

* kulturkampf, czyli walka o kulturę niemiecką. Celem owej działalności było podporządkowanie Kościoła katolickiego państwu. Działania:
- duchowieństwo zostało poddane ścisłej kontroli,
- zlikwidowano szkoły zakonne, seminaria duchowe w Poznaniu,
- wyprowadzono zakaz wygłaszania kazań i nauki religii w języku polskim.
Kulturkampf zakończył się klęską. Premier pogodził się z papieżem odwołując część antykościelnych zarządzeń.

* rugi pruskie - wydalanie osiadłych Polaków, którzy uciekali z zaboru rosyjskiego i austriackiego i nie mieli pruskiego obywatelstwa 1885r.
21 4 21