Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-06T19:33:05+02:00
1. Do określenia wielkości zmian liczby lubności na świecie stosuje się współczynnik urodzin i zgonów.
2. W rozmoju demograficznym społeczeństw wyróżniamy 5 faz. Pierwsza charakteryzuje się niewielkimi zmianami liczby lubności. W fazie 2 występuje zjawisko ekpolozji demograficznej, czyli nagłego wzrostu ludności.
W 3 fazie zaczyna maleć wzkaźnik ludności. W fazie 4 liczba ludności utrzymuje się na stałym poziomie. w 5 fazie współczynnik zgonów przeważa nad współczynnikiem urodzeń, przyczyną tego jest coraz mniejsze zainteresowanie ludzi na posiadanie dziecka. Przyrost w tej fazie jest ujemny i prowadzi do zmniejszania się liczebności społeczeństwa.
3. Piramidy wieku służą do tego, by opisywać procesy demograficzne i przewidywać ich konsekwencje.