Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań :
1. Oblicz wartość liczbową wyrażenia 4x - x(do potęgi 2)
a) x=3 b) x=-2 c) x=0.4

2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia 3a(do potęgi 2) - a+1 dla :
a) a=-1 b) a= 0,3 c) a=-( minus dwie trzecie w ułamku)

3. Jeżeli w grupie 'n' osób każdy z każdym wita się przez podanie ręki, to liczba uścisków dłoni wynosi (jedna druga w ułamku)n ( n-1).
Oblicz, ile uścisków dłoni wymieniliby, witając się w ten sposób:
a) czterej panowie...
b) wszyscy uczniowie twojej klasy... ( mam 31 osób w klasie)
c) wszyscy pracownicy stuosobowej firmy...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T17:00:08+01:00
1) 4x-x^2
a) x=3
12-9=3

b)x=-2
-8-4=-12

c)x=0,4
1,6-0,16=1,44

2)3a^2-a+1
a) a=-1
3*1+2 =5

b) a=0,3
3*0,09-0,3+1=1,24

c) a=-2/3
3*4/9+2/3+1=3 i 2/3

3)(1/2*n)(n-1)
a) 4 panowie
2*3=6

b) 31 osób
(31/2)*30 = 31*15=465

c) 100 osób
50*99=4950