1. Najszybszym owadem na świecie jest ważka - potrafi pokonać odległość 3 km w ciągu 2 minut. Z jaką średnią pokonuje tę odległość?

2. Mucha potrafi latać z prędkościś 12 km/h. Jaką odległość może przelecieć w ciągu minuty.

3. Pan kowalski przejechał 120 km w ciągu 2 godz, a pan Nowak - 200 km w czasie 3 godz. Który kierowca jechał z większą średnią prędkością?

4. Samochód osobowy jedzie z prędkością 80 km/h , a dostawczy z 60 km/h. Osobowy przejechał 240 km, a dostawczak 180. który krócej?

5. Pani Jola przez 3 kwadranse jechała 60 km/h, a pani Aniela jechała ze średnią pręd. 25 km/h przez pół godziny. Kto pokonał wiekszą odległość?

2

Odpowiedzi

2010-01-20T16:50:53+01:00
1.
2 min = 1/30 godziny
V=s÷t
V=3÷1/30
V=3×30
V=90 [km/h]

2.
1 min = 1/60 godziny
s=V×t
s=12×1/60
s=0,2 [km] = 200 [m]

3.
Kowalski: V=120÷2=60[km/h]
Nowak: V=200÷3=66 i 2/3 [km/h]
66<66,6666...

4.
osobowy: t=240÷80=3[h]
dostawczy: t=180÷60=3[h]
3=3

5.
Jola: s=60×3/4=45[km]
Aniela: s=25×1/2=12,5[km]
45>12,5
16 4 16
2010-01-20T21:24:32+01:00
1) 3km/2min to jest90km/h
2) 12km/h to jest 0,2km/min
3) 120km/2h to 60km/h
200km/3h to 66,7km/h nowak szybszy
5) 60 razy 0,75=45km
25 razy 0,5=12,5km jolka więcej
4) 240:80=3
180:60=3 tak samo długo
4 3 4