1.ułóż równania reakcji:
a. otrzymywanie mrówczanu potasu
b.otrzymywania octanu glinu
c.dysocjacji kwasu propionowego
d.hydrolizy octanu potasu
2.Oblicz stężenie molowe kwasu metanowegojeżeli na zobojętnienie 100cm³ roztworu tego kwasu zużyto 50 cm³roztworu NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm³
3.ułóż równania reakcji za których pomocą można zrealizować następujące przemiany:
metanol-->metanal-->kwas metanowy-->mrówczan wapnia

1

Odpowiedzi

2012-11-26T12:31:42+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
a) 2HCOOH + 2K ---> 2HCOOK + H₂
b) 6CH₃COOH + 2Al ---> 2(CH₃COO)₃Al + 3H₂
c) C₂H₅COOH ---> C₂H₅COO⁻ + H⁺ 
d) CH₃COOK + H₂O ---> CH₃COOH + KOH

 

 

2.

HCOOH  + NaOH ---> HCOONa + H₂O
Vk*Ck/Vz*Cz = 1/1
Ck=Vz*Cz/Vk
Ck=0,05*0,1/0,1
Cz = 0,05mol/dm³ HCOOH

 

 
3.
CH₃OH + CuO ---> HCHO + Cu + H₂O
HCHO + 2Cu(OH)₂ ---> HCOOH + Cu₂O + 2H₂O
2HCOOH + Ca ---> (HCOO)₂Ca + H₂