Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T21:56:29+01:00
1.
y = -3x -9
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: -3
x₀ = - b/a
x₀ = - (-9 / -3)
x₀ = - 3
4) Funkcja jest malejąca.
5) y > 0 dla x < -3
Dla argumentów mniejszych od -3 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
6) y < 0 dla x > -3
Dla argumentów większych od -3 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

2.
y = 0,5x + 1
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: -2
x₀ = - b/a
x₀ = - (1 / 0,5)
x₀ = - 2
4) Funkcja jest rosnąca.
5) y < 0 dla x < -2
Dla argumentów mniejszych od -2 funkcja przyjmuje wartości ujemne.
6) y > 0 dla x > -2
Dla argumentów większych od -2 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.

3.
y = - ¼ x + ¾
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: 3
x₀ = - b/a
x₀ = - (¾ / - ¼)
x₀ = - ( -3 )
x₀ = 3
4) Funkcja jest malejąca.
5) y > 0 dla x < 3
Dla argumentów mniejszych od 3 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
6) y < 0 dla x > 3
Dla argumentów większych od 3 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

4.
y = 2 - 5x
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: -2
x₀ = - b/a
x₀ = - (2 / -5)
x₀ = - (- 0,4)
x ₀ = 0,4
4) Funkcja jest malejąca.
5) y > 0 dla x < 0,4
Dla argumentów mniejszych od 0,4 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
6) y < 0 dla x > 0,4
Dla argumentów większych od 0,4 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

5.
y = -x - 1
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: -1
x₀ = - b/a
x₀ = - (-1 / -1)
x₀ = - 1
4) Funkcja jest malejąca.
5) y > 0 dla x < -1
Dla argumentów mniejszych od -1 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
6) y < 0 dla x > -1
Dla argumentów większych od -1 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

6.
y = 3
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych (jest to funkcja stała, czyli wartości ciągle mają wielkość 3)
3) Nie ma miejsca zerowego.
4) Funkcja jest stała.

7.
y = 2x - 2
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: 1
x₀ = - b/a
x₀ = - (-2 / 2)
x₀ = - (- 1)
x ₀ = 1
4) Funkcja jest rosnąca.
5) y > 0 dla x > 1
Dla argumentów większych od 1 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
6) y < 0 dla x < 1
Dla argumentów mniejszych od 1 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

8.
y = -3x + 6
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: 2
x₀ = - b/a
x₀ = - (6 / -3)
x₀ = - (- 2)
x ₀ = 2
4) Funkcja jest malejąca.
5) y > 0 dla x > 2
Dla argumentów większych od 2 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
6) y < 0 dla x < 2
Dla argumentów mniejszych od 2 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

9.
y = -4x - 4
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych
3) Miejsce zerowe: -1
x₀ = - b/a
x₀ = - (-4 / -4)
x₀ = - 1
4) Funkcja jest malejąca.
5) y > 0 dla x > -1
Dla argumentów większych od -1 funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
6) y < 0 dla x < -1
Dla argumentów mniejszych od -1 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

10.
y = 6
1) Dziedzina: zbiór liczb rzeczywistych
2) Zbiór wartości: zbiór liczb rzeczywistych (jest to funkcja stała, czyli wartości ciągle mają wielkość 6)
3) Nie ma miejsca zerowego.
4) Funkcja jest stała.
1 5 1