Odpowiedzi

2010-01-20T19:31:10+01:00
Przez samorząd terytorialny (gminny, powiatowy lub wojewódzki) należy rozumieć regionalną wspólnotę samorządową utworzoną z mocy prawa przez mieszkańców danego regionu oraz odpowiednie terytorium. Samorządy wykonują zadania publiczne o znaczeniu regionalnym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Posiadają - podlegającą ochronie sądowej - osobowość prawną, dysponują mieniem wspólnoty, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Swoje zadania wykonują za pośrednictwem organów samorządu terytorialnego bądź podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym mieszkańców wspólnoty (na drodze wyborów i referendów).
1 5 1
2010-01-20T21:22:40+01:00
Samorząd terytorialny to regionalna wspólnota samorządowa zrobiona z przez mieszkańców kraju.Samorządy wykonują zadania publiczne o znaczeniu regionalnym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.Posiadają-podlegającą ochronie sądowej-dysponują mieniem wspólnoty,prowadzą gospodarkę finansową na podstawie budżetu.Swoje zadania robią za pośrednictwem organów samorządu terytorialnego lub podejmują rozstrzygnięcia w powszechnym głosowaniu mieszkańców.
3 3 3