DAJE NAJ. !!!!!!!!!!!
proszę o rozwiązanie wszystkich zadań :

1. Oblicz wartość liczbową wyrażenia 4x - x(do potęgi 2)
a) x=3 b) x=-2 c) x=0.4

2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia 3a(do potęgi 2) - a+1 dla :
a) a=-1 b) a= 0,3 c) a=-( minus dwie trzecie w ułamku)

3. Jeżeli w grupie 'n' osób każdy z każdym wita się przez podanie ręki, to liczba uścisków dłoni wynosi (jedna druga w ułamku)n ( n-1).
Oblicz, ile uścisków dłoni wymieniliby, witając się w ten sposób:
a) czterej panowie...
b) wszyscy uczniowie twojej klasy... ( mam 31 osób w klasie)
c) wszyscy pracownicy stuosobowej firmy...

4. Jeżeli wielokąt foremny ma 'n' boków, to miarę kąta wewnętrznego możemy obliczyć według podango obok wzoru. Sprawdź ten wzór dla trójkąta równobocznego i kwadratu. Oblicz miarę kąta wewnętrznego sześciokąta foremnego i dziewięćdziesięciokąta foremnego.
WZÓR : alfa = (n-2) razy 180 stopni / n

2

Odpowiedzi

2010-01-20T17:02:24+01:00
1.a) 12-3=9 9 do pot. 2. wynosi 81.
b)-8+2=-6 6 do pot. 2. wynosi 36
c)1,6-0,4=1,2 do pot 2. wynosi 1,44
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T17:18:31+01:00
1. 4x-x²
a) 4*3-3²=12-9=3
b)4*(-2)-(-2)²=-8-4=-12
c)4*0,4-(0,4)²=1,6-0,16=1,44

2. 3a²-a+1
a) 3*(-1)²-(-1)+1=3+1+1=5
b)3*(0,3)²-0,3+1=3*0,09-0,3+1=0,27-0,3+1=0,97
c)3*(-2/3)²-(-2/3)+1=3*4/9+2/3+1=4/3+2/3+1=6/3+1=2+1=3

3. 1/2n(n-1)
a) n=4
1/2*4*3=6
b) n=31
1/2*31*30=31*15=465
c) n=100
1/2*100*99=50*99=4950

4. alfa= (n-2)*180 st./n
dla trójkąta n=3
L=60 st. {taką miarę ma kąt w trójkącie równobocznym}
P=(3-2)*180 st/3=1*60 st.=60 st

dla kwadratu n=4
L=90 st.
P=(4-2)*180 st./4=2*45 st.=90 st.

dla sześciokata foremnego n=6
alfa=(6-2)*180 st./6=4*30 st.=120 st.

dla dziewięćdziesięciokąta n=90
alfa=(90-2)*180 st./90= 88*2 st.=176 st.