Napisz krótki artykuł o zanieczyszczeniach wody do szkolnego magazynu (60-80 słów).Artykuł ma zaczynać się tak :

Paragraf 1 :
People pollute water in many ways.If we don't do something soon,....................... .
Paragraf 2:
The problem with ........ is.............. .It also......... .
Paragraf 3: We can........... . If we help,the situation will improve.

PROSZĘ O POMOC !! :(

1

Odpowiedzi

2010-01-22T20:58:40+01:00
Paragraf 1 :
People pollute water in many ways.If we don't do something soon, the fish and thewater animals will die off.